Bufet U Kocura Třinec

OBECNÉ INFORMACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (chlebíčky,
korýtka apod. a jeho dovoz přes internetový obchod www.bufetukocura.com
prostřednictvím elektronického formuláře.


Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu
s Magdalénou Čamborkovou IČ 06134246 nebo s ní jinak jedná


Předmět činnosti:
Předmětem činnosti je výroba a následný rozvoz chlebíčku, masových korýtek
a dalších pokrmů a potravinářského zboží do blízkého okolí dané provozovny.


Bufet u kocura provozuje Magdaléna Čamborková, Ropice 356, Třinec 739 61


Otevírací doba a rozvoz:
Provozovna Bufet u kocura má pevně stanovenou otevírací dobu, která může
být změněna. Telefonické a on-line objednávky se přijímají v otevírací době, a
to do uvedené provozní doby. Bufet u kocura si vyhrazuje právo stanovit
minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých
oblastí nad uvedenou oblast rozvozu. Osobní odběr na provozovně není
omezen minimální výší objednávky.


Platební podmínky:
Za produkty a služby je možno platit v hotovosti nebo gastrostravenkami
(Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner).
Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace
nelze brát zřetel. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).


Produkty:
V provozovnách kuchyně nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování
různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky
vyskytovat ve všech potravinách.


Doručení objednávek:
Bufet u kocura se snaží doručit objednané zboží v domluvený čas. Časové
rozmezí je +- 20 minut v určený čas. V případě, že nastanou situace, které
přímo ovlivní zpoždění dodávky (opravní komplikace, nehoda, zhoršené
povětrnostní vlivy atd.), může dojít ke zpoždění určeného času. Opoždění
objednávky. V tomto případě podá pracovník příjmu objednávek informace o
čase dodání. Za zpoždění, či nedodání zaviněné třetí osobou (krádež, výpadek
energií, přerušení dodávky vody atd.), nemůže provozovna Bufet u kocura ani
vedoucí Magdaléna Čamborková nést odpovědnost, a proto toto není důvodem
oprávněné reklamace. Veškeré provedené objednávky jsou závazné a kupující
je povinen za objednané zboží zaplatit celkovou cenu.


Reklamace:
Doporučujeme na místě zkontrolovat, jestli doručené zboží souhlasí s
objednávkou. Pokud je cokoliv v nepořádku, je zapotřebí neprodleně zavolat
na pobočku, kde byla objednávka uskutečněna. Pokud nebyly dodrženy
obchodní podmínky naší firmy, či kvalita jídla, bude nabídnuta výměna za
nový produkt, nebo patřičná sleva z příští objednávky či jiná alternativa. Nová
objednávka bude dodána v co nejkratším termínu. Produkt lze reklamovat
pouze v den, kdy byl zakoupen. Reklamace prosím řešte ihned telefonicky
daném telefonním čísle provozovny.


Ochrana osobních údajů:
Od 25.5.2018 podle nových směrnic EU stanovuje ochranu osobních údajů
zákon o GDPR. Podrobné znění o ochraně osobních údajů a sledování cookies
najdete zde

Přejít nahoru